Leave Your Opinion
#Anonymous
15 days
ฉันออกเดทครั้งแรกกับคนหลงตัวเอง เขาบอกว่าเขามีของราคาแพงเยอะ มีมอเตอร์ไซค์ มีนาฬิกา ... และมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาบอกฉันว่า เสื้อแจ็คเก็ตราคา 30,000 บาทของเขาตกลงไปในแม่น้ำ ซึ่งขณะนั้นเรากำลังเดินผ่านแม่น้ำและฉันก็มีความคิดที่จะผลักเขาลงไป แต่ฉันไม่ต้องการเห็นขยะในน้ำเพิ่ม เป็นบุญของเขาที่ฉันรักสิ่งแวดล้อม ...

Best of Today

#Anonymous

อยากหนีไปอยู่ที่ไหนสักที่ที่มันสงบ ๆ ไม่ต้องมากังวลเรื่องเงิน เรื่องที่ตัวเองไม่สำเร็จสักที อยากใช้ชีวิตเอื่อย ๆ เอ็นจอยไปกับสิ่งที่ชอบ รอหายไปจากโลกเฉย ๆ ไม่อยากจะเป็นอะไรให้โลกจำ ไม่อยากมีภาระบ่วงติดอยู่ข้างหลัง อยากเป็นอิสระและไม่กังวลอะไรอีกทั้งนั้น

More Details >

Best of Week

#Anonymous

อยากหนีไปอยู่ที่ไหนสักที่ที่มันสงบ ๆ ไม่ต้องมากังวลเรื่องเงิน เรื่องที่ตัวเองไม่สำเร็จสักที อยากใช้ชีวิตเอื่อย ๆ เอ็นจอยไปกับสิ่งที่ชอบ รอหายไปจากโลกเฉย ๆ ไม่อยากจะเป็นอะไรให้โลกจำ ไม่อยากมีภาระบ่วงติดอยู่ข้างหลัง อยากเป็นอิสระและไม่กังวลอะไรอีกทั้งนั้น

More Details >

Best of Month

#Anonymous

อยากหนีไปอยู่ที่ไหนสักที่ที่มันสงบ ๆ ไม่ต้องมากังวลเรื่องเงิน เรื่องที่ตัวเองไม่สำเร็จสักที อยากใช้ชีวิตเอื่อย ๆ เอ็นจอยไปกับสิ่งที่ชอบ รอหายไปจากโลกเฉย ๆ ไม่อยากจะเป็นอะไรให้โลกจำ ไม่อยากมีภาระบ่วงติดอยู่ข้างหลัง อยากเป็นอิสระและไม่กังวลอะไรอีกทั้งนั้น

More Details >