Leave Your Opinion
#Anonymous
2 months
อยากให้ผู้มีอำนาจเรื่องการจัดการบริหารประเทศx ติดโรคโควิทสายพันสุดโหดทั้งโครงการและเริ่มตระหนักว่าจัดการฉีดวัคซีน ปชชทุกคนอย่างจริงจัง ขอให้ประเทศมหาอำนาจเปิดรับชนชั้นกลางของประเทศ x เข้าเป็น ประชากรอย่างไม่มีเงื่อนไขและขอให้ ประเทศเหลือแต่ผู้นำไม่ฉลาดและประชากรที่ไม่มีคุณภาพ