แสดงความคิดเห็นของคุณ
#Anonymous
ประมาณ 2 เดือน
อีก 2 ปีก็จะจบแล้วแท้ๆ . . . . แต่การบริหารหลักสูตรของคณะนั้น ไม่สร้างความมั่นใจให้เลย เครียด.. เราทำเต็มที่แล้ว แต่คนที่มาบริหารหลักสูตร ไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนได้เลย ทั้งๆที่เป็นหลักสูตรเปิดใหม่ ... ควรทำอย่างไรดีครับ