แสดงความคิดเห็นของคุณ
#FBT
ประมาณ 2 เดือน
ความจนมันพรากทุกอย่างไปจากเราจริงๆ