แสดงความคิดเห็นของคุณ
#Anonymous
ประมาณ 2 เดือน
ช่วงนี้มีแต่ปัญหาที่เราไม่สามารถจัดการได้ เข้ามาทุุุกๆวัน เราควรจัดการกับตัวเราอย่างไรดีครับ