แสดงความคิดเห็นของคุณ
#มะเขือป้อมสีขาว
ประมาณ 2 เดือน
ไม่ชอบสไตล์งานของตัวเองเลย อยากลงงานแล้วมีคนเห็นบ้าง ลงแล้วไม่มีคนเห็นมันเหมือนผลิตขยะอะ ท้อ;;